به وب سایت دکتر شهناز امینی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی و لاپاراسکوپیست پیشرفته و جراحی ترمیمی و زیبایی زنان خوش آمدید.

 
  
نوبت دهی اینترنتی پرسش از دکتر

تاثیر خود آزمایی پستان در تشخیص سرطان پستان

توسط دکتر شهناز امینی تعداد بازدید: 1900 تگ ها:


مقدمه :

                    سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است ودرصد قابل توجهی از مرگ و میر ناشی از سرطان ها را باعث می شود و دومین علت مرگ پساز سرطان ریه می باشد و علت اساسی مرگ زنان در سنین 35-45 سال است . یکی از روشهای جلوگیری از این سرطان افزایش آگاهی و خود کارآمدی زنان نسبت به انجام اینآزمون می باشد.

روش کار :

                این مطالعه از نوعمداخله ای و بر روی 180 زن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قم انجام شد. در اینمطالعه بعد از انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری خوشه ای در ابتدا پرسشنامه ها وچک لیست توسط پرسشگر آموزش دیده در تمام آنان تکمیل و سپس نمونه ها به صورت تصادفیدر دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفت و جهت گروه آزمون از آموزش استفاده شد . یکماه بعد جهت این دو گروه مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه ها و چک لیست شد.

نتایج :

         آنالیز داده هاتوسط آمار استنباطی و توصیفی با نرم افزار spss انجام شد. نتایجنشان داد که میزان منافع درک شده در خصوص سرطان پستان در پاسخگویان آموزش دیده وندیده یکسان است و میزان خود کارآمدی درک شده زنان از سرطان پستان در پاسخگویانآموزش ندیده کمتر از پاسخگویان آموزش دیده می باشد.

بحث ونتیجه گیری :

            اثر بخشی آموزش در افزایش خودکارآمدیزنان در انجام این آزمون بیشتر است و لذا آموزش بیشتر و موثر تر توسط افراد آگاهدر این زمینه می تواند نقش موثری در کشف و درمان زودرس سرطان پستان باشد.


نام
ایمیل
نظر
 

سیستم پرسش و پاسخ

برای ثبت و پیگیری سوالات خود میتوانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

پیگیری سوال شما  ثبت سوال جدید مشاهده سوالات شایع
  
 

دکتر شهناز امینی

دکتر شهناز امینی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی و لاپاراسکوپیست پیشرفته و جراحی ترمیمی و زیبایی زنان در سال 1372 در رشته جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران با درجه عالی فارغ التحصیل گردید.

بیوگرافی کامل »
  
 
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نوبت دهی اینترنتی